C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO SZKÓŁ na rok 2019/2020 rozpoczęta!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ online

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ formularz kontaktowy online

Zapisy CIECHANÓW i PŁOŃSK:

24-25.08.2019, godz. 8:00-12:00


Początek zajęć:

7.09.2019


WPISOWE:
100 zł

CZESNE: 50 zł /miesięc

NASZE SZKOŁY:

CIECHANÓW


  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  2. ul. Płońska 143

  1. Szkoła Policealna

ul. Płońska 143

PŁOŃSK

  1. Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych
  2. ul.  Szkolna 30


możesz pobrać podanie i kwestionariusz osobowy

DODATKOWE INFORMACJE

tel. 604 299 763, 500 550 363

e-mail: lodladoroslych-ciechanow@wp.pl
e-mail: lodladoroslych-plonsk@wp.pl
e-mail: ciechanow@cnja.com.pl

Wydajemy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji!


WYMAGANE DOKUMENTY:
umowa ze słuchaczem, w której określa się zobowiązania zarówno słuchacza, jak i szkoły
• świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie odpis, duplikat, ksero potwierdzone notarialnie)
• 3 podpisane zdjęcia - format 3,5×4,5 cm
• dowod osobisty do wglądu, w celu potwierdzenia danych (adres, PESEL, data urodzenia, numer dowodu)


SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH!