C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

kadra pedagogiczna Gimnazjum dla Dorosłych w Ciechanowie

Jolanta Sowińska nauczyciel fizyki i chemii
Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła studia podyplomowe Fizyka z astronomią w gimnazjum i  Nauczanie przyrody w szkole podstawowej.
Nauczyciel dyplomowany fizyki i chemii z 21.letnim stażem pracy.Anna Kraszewska – nauczyciel języka polskiego
Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją Wiedza o kulturze i Nauczanie języka polskiego – licencjat, oraz Edytorstwo tekstów – magister Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.
Nauczyciel języka polskiego z kilkuletnim stażem.

Agnieszka Czarnewicz – nauczyciel historii i WOS
Absolwentka języka polskiego z historią Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka polskiego, historii
i WOS z kilkuletnim stażem, od 2010 nauczyciel historii i WOS
w Gimnazjum dla dorosłych w Ciechanowie oraz języka polskiego
w Liceum dla dorosłych w Ciechanowie.


Anna Meus – nauczyciel matematyki
Aabsolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie na kierunku matematyka z informatyką, uzupełniających studiów magisterskich
na Wydziale Matematyki, Techniki i Mechaniki Akademii Bydgoskiej
ze specjalizacją nauczycielską na kierunku matematyka. Nauczyciel matematyki z kilkunastoletnim stażem, w tym od 2010 r.
w Niepublicznym Gimnazjum i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Ciechanowie.


Ewa Szczepaniak – nauczyciel języka polskiego
Absolwentka  filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Praca w charakterze nauczyciela języka polskiego zarówno z dziećmi, jak z młodzieżą i osobami dorosłymi daje jej dużo przyjemności i satysfakcji. Lubi dobrą książkę, film i podróże.Monika Sepczynska – nauczyciel gegografii
Absolwentka Administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, marketingu i zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ukończyła  także studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Historia oraz Przyroda w Szkole Wyższej w Płocku. Nauczyciel z kilkuletnim stażem, w tym od 2010 r. nauczyciel geografii w Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych oraz prawa pracy i prawa administracyjnego w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Ciechanowie.

Marta Mikiewicz – nauczyciel języka angielskiego
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie ze specjalizacją nauczanie języka angielskiego. Nauczyciel języka angielskiego z kilkuletnim stażem w Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych, Szkole Policealnej w Ciechanowie.Elżbieta Siatkowska – nauczyciel języka polskiego
Absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, ukończyła ponadto studia podyplomowe z plastyki i historii sztuki. Nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych z kilkunastoletnim stażem.