Zarządzenie nr 8/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 7/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 6/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 5/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 4/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 3/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 2/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz zarządzenie