Zarządzenie nr 1/2020

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz zarządzenie

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniach online prowadzonych przez: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

Zobacz regulamin