C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ciechanowie

szkoła w Ciechanowie

ADRES:

CIECHANÓW
ul. Płońska 143

budynek Szkoły Podstawowej nr 4
(Zajęcia odbywają się przy
ul. Niechodzkiej 14H)

DYREKTOR:
mgr Anna Meus

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 23 673 69 92
tel. 510 482 361

tel. 604 299 763
e-mail: ciechanow@cnja.com.pllogowanie do platformy "Edumaster"

kadra pedagogiczna

OFERUJEMY:

Zajęcia w systemie zaocznym

• Doświadczoną,wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

• Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej edumaster.pl z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi

    • Możliwość przyuczenia do zawodu dzięki współpracy z OHP

• Możliwość kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym

• Przyjazną atmosferę

ORGANIZACJA NAUCZANIA:

Słuchaczami mogą być osoby dorosłe oraz takie, które w momencie przyjmowania skończyły 16 lat i nie rokują ukończenia szkoły masowej. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). W trakcie każdego semestru oceniana jest jedynie aktywność na zajęciach. Każdy słuchacz pisze co najmniej jedną pracę kontrolną w semestrze z danego przedmiotu, której temat zleca nauczyciel, praca pisana jest w domu. Ocena pracy kontrolnej oraz ocena aktywności podczas zajęć decydują o dopuszczeniu do sesji na koniec każdego semestru. Podczas sesji egzaminacyjnej słuchacz zdaje ustny egzamin z każdego nauczanego w danym semestrze przedmiotu oraz dodatkowo egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W trzeciej klasie gimnazjum dla słuchaczy organizowany jest egzamin gimnazjalny zgodnie z procedurami OKE w Warszawie, uczestnictwo w tym egzaminie jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w blokach soboty i niedziele, najczęściej co dwa tygodnie.