C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

e-learning

W naszych szkołach łączymy tradycyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wszystkim słuchaczom udostępniamy multimedialne publikacja zamieszczone na platformie  edukacyjnej  edumaster.pl
Interaktywne ćwiczenia, filmy, testy, arkusze egzaminacyjne, z których można korzystać zarówno samodzielnie w domu jak i na zajęciach w szkole, tak na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.


Słuchaczom szkoły podstawowej dla dorosłych oferujemy publikacje z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • geografii
 • historii
 • wiedzy o społeczeństwie

Dla Słuchaczy liceum ogólnokształcącego  mamy publikacje z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • biologii
 • historii
 • geografii
 • wiedzy o społeczeństwie


Publikacje sa zgodne z podstawą programową MEN oraz wytycznymi CKE dotyczącymi
egzaminów.
Nasi Słuchacze będą mogli korzystać z udostępnionych materiałów bez żadnych ograniczeń, ucząc się we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie przygotowując się do zajęć, nadrabiając zaległości, nieobecności na zajęciach,  przygotowując się do egzaminów.


ZDOBYWANIE WIEDZY JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWE I PRZYJEMNE!
ZOBACZCIE I WYPRÓBUJCIE JUŻ TERAZ!