C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

szkoła w Ciechanowie

ADRES:
CIECHANÓW
ul. Płońska 143
budynek Szkoły Podstawowej nr 4

Sekretariat Szkoły Policealnej czynny wyłącznie w soboty i niedziele!

DYREKTOR:
mgr Anna Meus

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 510 482 361
tel. 517 256 282
tel. 604 299 763
e-mail: ciechanow@cnja.com.pl


REKRUTACJA TRWA!
Wypełnij formularz online lub skontaktuj się z nami.

Podpisywanie umów:
24-25.08.2019, godz. 8:00-12:00


Początek zajęć:
7.09.2019

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH kształci w zawodach:

• Technik administracji

• Technik ekonomista

• Technik informatyk

• Technik rachunkowości

ORGANIZACJA NAUCZANIA:

Przyjmujemy absolwentów szkół średnich, nie jest wymagana matura. Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym zgodnie z procedurami OKE w Warszawie. Szkolny plan nauczania opracowuje się na podstawie obowiązujących ramowych planów nauczania dla określonych zawodów. Dużym atutem jest ukierunkowanie programu nauczania na zdobycie umiejętności zawodowych między innymi poprzez realizowanie kilkuset godzin praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w formie zjazdów sobotnio- niedzielnych.