C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO WSZYSTKICH SZKÓŁ TRWA!

Wypełnij  formularz kontaktowy online

NAUKA W SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!


CIECHANÓW

• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych:

ul. Niechodzka 14H

• Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna:

ul. Płońska 143

PŁOŃSK

• Liceum ogólnokształcące:

ul. Wieczorków 30

WĄBRZEŹNO

• Gimnazjum dla Dorosłych (wygasające)

możesz pobrać podanie i kwestionariusz osobowy

DODATKOWE INFORMACJE

tel. 604 299 763, 500 550 363

e-mail: ciechanow@cnja.com.pl, lodladoroslych-plonsk@wp.pl

Wydajemy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji!


WYMAGANE DOKUMENTY:
• umowa ze słuchaczem, w której określa się zobowiązania zarówno słuchacza, jak i szkoły
• świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie odpis, duplikat, ksero potwierdzone notarialnie)
• 3 podpisane zdjęcia - format 3,5×4,5 cm
• ksero dowodu osobistego (adres, PESEL, data urodzenia, numer dowodu)


SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH!