C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO WSZYSTKICH SZKÓŁ TRWA!

Wypełnij  formularz kontaktowy online, a w sierpniu lub wrześniu przyjdź podpisać umowę!

NAUKA W SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!

UWAGA:
Wszyscy, którzy nie podpiszą umów w wyznaczonych terminach, będą mogli to zrobić na pierwszych zajęciach!

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

CIECHANÓW
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - 11 września 2017
Liceum dla Dorosłych i Szkoła Policealna - 9 września 2017

PŁOŃSK

Liceum dla Dorosłych - 9 września 2017

WĄBRZEŹNO
Gimnazjum dla Dorosłych (wygasające)


PODPISYWANIE UMÓW - WAKACJE

CIECHANÓW

• podpisywanie umów do szkoły podstawowej dla dorosłych:

21-25.08.2017 r. w godz. 8:00-15:00,  ul. Niechodzka 14H

• podpisywanie umów do liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej:

26-27.08.2017 r. w godz. 9:00-14:00, ul. Płońska 143

PŁOŃSK

• podpisywanie umów do liceum ogólnokształcącego:

26-27.08.2017 r. w godz. 10:00-14:00,

ul. Wieczorków 30

WĄBRZEŹNO

• podpisywanie umów do gimnazjum:

pon.-pt. 8:00-14:00 przez całe wakacje

możesz pobrać podanie i kwestionariusz osobowy

DODATKOWE INFORMACJE

tel. 604 299 763, 500 550 363

e-mail: ciechanow@cnja.com.pl, lodladoroslych-plonsk@wp.pl

Wydajemy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji!


WYMAGANE DOKUMENTY:
• umowa ze słuchaczem, w której określa się zobowiązania zarówno słuchacza, jak i szkoły
• świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie odpis, duplikat, ksero potwierdzone notarialnie)
• 3 podpisane zdjęcia - format 3,5×4,5 cm
• ksero dowodu osobistego (adres, PESEL, data urodzenia, numer dowodu)


SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH!