C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

informacje dodatkowe

Przyjmujemy słuchaczy na wyższe semestry, którzy przerwali naukę w innych szkołach.
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (zwykle w godzinach od 8.00 do 15.00) według ustalonego na początku semestru planu zajęć. Zwykle w ciągu miesiąca są 2-3 zjazdy. Taki sposób rozłożenia zajęć pozwala podjąć naukę w szkołach dla dorosłych osobom pracującym. Nauka w każdym semestrze kończy się egzaminami semestralnymi, do których słuchacz jest dopuszczany po złożeniu prac kontrolnych i wywiązaniu się z obowiązków słuchacza.

Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły, będącej podbudową dla odpowiedniego typu szkoły. Należy mieć ukończone 18 lat. Istnieje możliwość przyjęcia osoby, która w roku zapisania się do Szkół kończy 18 lat, np. spełni to kryterium osoba, chcąca podjąć naukę od 1 września a kończy 18 lat w grudniu tego samego roku. Wyjątkiem są zapisy do gimnazjum, gdzie w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy osoby, które ukończyły 15 lat.

Nasi wykładowcy to wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy stosujący nowoczesne metody nauczania i nowe technologie. W Szkole Policealnej również praktycy życia gospodarczego z instytucji finansowych i urzędów.


powrót do strony głównej