C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


szkoła w Ciechanowie

ADRES:
CIECHANÓW
ul. Płońska 143

budynek Szkoły Podstawowej nr 4

sekretariat LO dla Dorosłych czynny wyłącznie w soboty
i niedziele!

DYREKTOR:
mgr Anna Meus

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 510 482 361
tel. 517 256 282
tel. 604 299 763
e-mail: lodladoroslych-ciechanow@wp.pl
e-mail: ciechanow@cnja.com.pl

ZAPISY ONLINE!

Podpisywanie umów:
24-25.08.2019, godz.8:00-12:00

Początek zajęć:

7.09.2019


logowanie do platformy "Edumaster"

kadra pedagogiczna

galeria zdjęćORGANIZACJA NAUCZANIA:
Szkoła dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczych szkół zawodowych. Nauka trwa 3 lata. Po jej ukończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. Dla absolwentów organizowany jest egzamin maturalny zgodnie z procedurami OKE w Warszawie. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach. Zajęcia odbywają sie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zwykle 2 – 3 razy w miesiącu według ustalonego na początku semestru planu.