C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące

szkoła w Ciechanowie

ADRES:
ul. Płońska 143
budynek Szkoły Podstawowej nr 4

sekretariat LO dla Dorosłych czynny wyłącznie w soboty
i niedziele!

DYREKTOR:
mgr Piotr Kaczmarczyk

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 882 491 400
tel. 517 256 282
tel. 604 299 763
e-mail: ciechanow@cnja.com.pl

ZAPISY: 26-27 sierpnia 2017 roku oraz na pierwszych zajęciach

POCZĄTEK ZAJĘĆ - 9 września 2017 roku

Harmonogram zajęć  2017/2018 semestr zimowy - do pobrania wkrótce

logowanie do platformy "Edumaster"

kadra pedagogiczna

galeria zdjęć


prezentacja maturalna


ORGANIZACJA NAUCZANIA:
Szkoła dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczych szkół zawodowych. Nauka trwa 3 lata. Po jej ukończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. Dla absolwentów organizowany jest egzamin maturalny zgodnie z procedurami OKE w Warszawie. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach. Zajęcia odbywają sie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zwykle 2 – 3 razy w miesiącu według ustalonego na początku semestru planu.