C.E. IDEA -szkoły dla dorosłych

Gimnazjum dla dorosłych w Wąbrzeźnie

ADRES:
Gimnazjum dla Dorosłych (wygasające)
ul. Wolności 11
budynek Gimnazjum nr 1

DYREKTOR:

Izabela Klimek-Jelonek
Sekretariat szkoły pok. 14INFORMACJE:
tel. 56 688 20 97
tel. 660 916 560
tel. 605 069 231
e-mail: gimzaocz@wp.pl, pasierbski_g@go2.pl


Jeszcze możesz się zapisać na rok szkolny 2017/2018!


POCZĄTEK ZAJĘĆ: 9 września 2017 roku, godz. 8:00


HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 do pobrania wkrótce

logowanie do platformy "Edumaster"

ORGANIZACJA NAUCZANIA:
Zajęcia (tzw. konsultacje zbiorowe) odbywają się w blokach soboty - niedziele najczęściej co dwa tygodnie. Nauka podzielona jest na semestry. W trakcie każdego semestru oceniana jest jedynie aktywność Słuchacza na zajęciach. Każdy Słuchacz pisze co najmniej jedną pracę kontrolną w semestrze z danego przedmiotu. Temat pracy zleca nauczyciel, praca pisana jest w domu. Ocena pracy kontrolnej oraz ocena aktywności podczas zajęć decydują o dopuszczeniu Słuchacza do sesji na koniec każdego semestru. Podczas sesji egzaminacyjnej Słuchacz zdaje ustny egzamin z każdego nauczanego w danym semestrze przedmiotu oraz dodatkowo egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
• Kwestionariusz osobowy

• Podanie do szkoły
• Harmonogram zajęć 

Szkolny Plan Nauczania
  1.  
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  3.  
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej
  5.  
  6. Statut Szkoły